Hur ofta handlar du på internet, eller får hem viktiga papper i brevlådan? Är det inte lite märkligt egentligen att man får hem både kontokort och pinkod till brevlådan. Information som i fel händer vore katastrofala. Företaget my Safety har på sin hemsida mycket information om de risker som vi faktiskt lever med idag när så mycket föregår digitalt. Brukar du klippa sönder viktiga papper innan du slänger dem i soporna? Det rekommenderar my Safety att man gör eftersom det finns personer som inte tvekar att leta igenom dina sopor för att hitta till exempel personnummer eller pinkoder. Hur ofta har du beställt kläder online, eller kanske registrerat dig på en intressant hemsida med personnummer och där du sedan insåg att det inte riktigt fungerade som det skulle. Är du säker på att hemsidan verkligen var riktig? Och är du en av de människor som använder samma lösenord till det mesta. Ja, då är det enkelt för någon att försöka få dig att registrera dig någonstans för att sedan se vilken lösenord du väljer. Detta kan de sedan försöka använda. My Safety rekommenderar att man skall vara uppmärksam på sin egna digitala vardag och hur man agerar på internet med information som faktiskt kan vara väldigt värdefull och som i fel händer kan sätta dig i en mycket svår sits. Företaget My Safety tycker också att det är en onödig risk att skicka pinkoder, lösenord eller annan viktig och personlig information över internet, mail, sms eller på sociala medier.

Internetanvändningen ökar i hela världen

Hur skulle vi kunna leva utan internet i vår moderna nutid? Det allra mesta föregår online. Ja, en del lever sina liv digitalt utan att kolla upp från telefonen. Detta menar my Safety är en av de största anledningarna till att ID-stölderna och ID-bedrägerierna också ökar. Med ett ökat internetanvändande ökar också andelen människor som exponeras för eventuell ID-stöld. Ju mer personlig information man delar med sig av desto värre. My Safety menar att man bör vara mycket uppmärksam och inte ta onödiga risker. En onödig risk är till exempel att lägga ut en bild på sitt kontokort eller pass. Men detta är lyckligtvis inte så vanligt. Dock kan man ibland se människor som glatt lägget ut sina examensbevis på sociala medier utan att sudda ut sitt personnummer. Har man till exempel en öppen profil på instagram är man ett lätt byte för en bedragare med onda intentioner. Detta vet my Safety om. My Safety menar att man bör vara vaksam och uppmärksam på sitt eget beteende. Internet har ju varit likt en bomb i vårt samhälle, och har otroligt snabbt gått från att vara en seg uppkoppling som man fick ringa till, där man inte samtidigt kunde prata i telefon, till den konstanta och stabila uppkoppling som man nu tar för given. Om man förstår my Safety rätt så tycker my Safety att det också kan vara denna nya digitala livsstil som ökar riskerna för ID-stölder. Men vilka drabbas mest? Ja, vilka är det som använder internet mest och som samtidigt kanske inte har lärt sig att tänka på riskerna som är förenade med ett ökat internetanvändande? My Safety AB rapporterar att ID-stölderna bland unga vuxna har ökat lavinartat med 40 procent, och detta bara i år. Enligt my Safety är i nuläget ungefär en miljon svenskar drabbade av dessa typer av stölder. Det är mycket tråkiga nyheter och my Safety hoppas att de kan hjälpa drabbade människor men också hjälpa människor och kunder att bli bättre på att skydda och säkra sin digitala vardag på det allra bästa sättet. Det är kanske inte så konstigt, menar my Safety, att det är just unga vuxna som drabbas hårdast. Detta är den del av populationen som till störst del lever i den mer och mer digitala vardagen. Dessutom är unga människor mindre medveten om eventuella risker som lurar, och kanske är mer naiva i sin tillgång till internet och att till exempel handla på internet. Varför ska man vara rädd för det man skickar i ett sms ska komma ut till obehörig? Det gör väl inget om jag skickar ett mail med mina kontouppgifter till min kompis, det är ju bara han eller hon som kommer att se det. Men här rekommenderar my Safety Försikringer AB att man tänker till. Ett av deras tips är att aldrig skicka viktiga koder, personnummer eller lösenord på sms till en annan mobil, även om det är till din syster, bror, mamma, pappa eller nära vän. My Safety rekommenderar heller inte att du skickar det via sociala medier, eller till en annan mailadress.

Hur skyddar man sig bäst mot ID-stölder och ID-bedrägerier? My Safety ger bra tips!

 

  • My Safety rekommenderar 1: Håll koll på din brevlåda. Sätt ett lås på brevlådan. Människor som är ute efter att stjäla din identitet kan gå långt för att få tag i ditt personnummer. Ja, det kan till och med, när de kanske sett ditt personnummer på examensbeviset du la upp på facebook häromdagen, få för sig att ringa till din bank för att beställa ett nytt kontokort. Kontokort skickas för säkerhets skull i två rundor, där man först får kortet och sedan får pinkoden. Detta är ett bra sätt, om man har ett lås på sin brevlåda. Har man inte lås på sin brevlåda så kan bedragaren som beställt ditt kort vaka över din brevlåda och ta brevet med kontokortet när du inte är hemma. Därmed kan denna också ta brevet med pinkoden. Och allt detta utan att du märkt någonting. Du märker först när stölden är utförd och bedragaren redan har ”tagit din identitet” för att shoppa loss. My Safety säger att du kan undvika detta genom att enkelt sätta ett lås på din brevlåda, och om detta inte går kan du byta brevlåda till en med lås på.
  • My Safety rekommenderar 2. När du får viktiga papper från banken finns det alltid några som du bara inta kan spara. Hur mycket papper kan man ha liggandes hemma egentligen? Ja, en del sparar man och en del ryker i soporna. Det är i detta moment som My Safety vill att du ska hejda dig och tänka till. Det finns människor som kan gå igenom sopor från andra människor för att hitta värdefull information som kan hjälpa dem komma framåt i deras planerade stölder. Till exempel hitta personnummer på ett av dina viktiga papper. Om du återvänder till stycket ovanför kan du se vad en bedragare kan få för sig att göra om han eller hon får tag i ditt personnummer. Det är inte speciellt trevliga saker. Så my Safety rekommenderar dig att alltid riva eller klippa sönder viktiga papper så att det blir omöjligt för en bedragare att urskilja till exempel ditt personnummer eller annan viktig och värdefull information.
  • My Safety rekommenderar 3. Här återkommer vi till riskerna med att dela med sig av personlig information via textmeddelanden på mobil, via e-mail eller sociala medier. My Safety ber dig att vara uppmärksam på vad du skickar. Kanske du kan ringa eller rent av sända viktig information till kompisen när ni träffas istället? Ja, det finns många sätt att undvika att skicka till exempel ditt kontonummer eller personnummer över sms eller mail.my safety