Att veta vilket eller vilka språk som kommer att finnas i framtiden är nästan omöjligt. Dock finns det såklart människor som försöker förutspå hur språken i världen kommer att förändra sig. Till exempel var latin ett stort språk förr i tiden, men vem trodde då att till exempel engelskan skulle vara ett så pass dominant framtidsspråk. Spanskan är också ett framtidsspråk som skulle kunna komma att växa än mer. Och hur kommer det bli med kinesiskan? Också ett av de språk som man tror kommer bli ett riktigt framtidsspråk. När man pratar om framtidsspråk kan man också prata om olika programmeringsspråk. På ett sätt kan man säga att datorer, programmering och den enorma revolution som internet har bidragit till absolut kan klassas som en typ av framtidsspråk. Ja, det diskuteras mycket om hur språket kommer att ändras i framtiden. När det gäller det svenska språket så har det redan skett en hel del reformer historiskt, den senaste 1906. Någon större reform är dock inte att vänta inom de närmaste åren. Dock har det till exempel diskuterats att byta ut subjektet ”de” och objektet ”dem” mot det gemensamma ordet ”dom”. Skulle man börja använda ordet ”dom” skulle man förenkla för många. Men det är osannolikt att detta ord kommer att rekommenderas i alla sammanhang inom någon snar framtid. Ett annat ord som har diskuterats i medier det senaste är det populära och könsneutrala ordet ”hen”, som refererar till både ”hon” och ”han”. Svenskan har länge integrerat låneord, från början framför allt från latin och grekiska. Numera är det ofta från engelskan. Det är svårt att på förväg veta vilket språk som härnäst kommer att påverka det svenska språket mest. Något annat man ofta diskuterat är förkortningar och hur talspråk smittat av sig på det skriftliga språket.